Oncologisch voetzorgverlener

Elk jaar komen er ten minste 100.000 kankerpatiënten bij, van wie twee derde de ziekte overleeft. De ziekte kanker en de behandeling ervan kunnen allerlei voetproblemen met zich meebrengen, zoals het hand-voetsyndroom, de hand-voet-huidreactie, overmatig eelt of nagelaandoeningen. Patiënten bezoeken daarom steeds vaker een voetzorgverlener voor de juiste zorg. De specialisatie Oncologisch Voetzorgverlener (OVV) kan hierin voorzien.

Het doel van oncologische voetzorg is de voeten van kankerpatiënten in en zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden. Zo wordt de veiligheid en de gezondheid van de kankerpatiënt ondersteund.

De Oncologisch Voetzorgverlener is in staat om uw voeten adequaat te screenen, bijwerkingen van behandelingen te herkennen, de voeten te verzorgen - mits de situatie dat toelaat - en bevindingen terug te koppelen aan het oncologisch behandelteam. Een OVV kan ook preventieve maatregen nemen zodat eventuele klachten voorkomen kunnen worden.

oncologischvoetverlener