Geriatrisch voetzorgverlener

Voetproblemen bij ouderen komen vaak voor. Een op de vijf mensen ouder dan 75 jaar die nog kunnen lopen, heeft pijnklachten aan de voet. Slechts een derde van deze ouderen kan de eigen voeten voldoende verzorgen. Adequate zelfzorg wordt bemoeilijkt door ouderdomsproblemen als verminderde lenigheid, afnemend gezichtsvermogen en algemene spierzwakte. Goede geriatrische voetzorg ondersteund ouderen bij de algehele gezondheid en het langer actief blijven.

Nieuwe opleiding

Door de toenemende vergrijzing zien voetzorgverleners steeds meer oudere cliënten met specifieke voetproblemen in hun praktijk. Zij dienen daar adequaat en met gedegen kennis op in te kunnen spelen. Opleidingsinstituut De Medische Voet in Amsterdam heeft daarom een nieuwe, meerdaagse opleiding ontwikkeld tot Geriatrisch Voetzorgverlener. Deelnemers zijn Medisch Pedicures die speciaal worden opgeleid in de voetproblematiek van de oudere mens. Ook worden zij getraind in het omgaan met dementie en de ziekte van Alzheimer. Zo kunnen zij tijdens het verlenen van voetzorg adequaat reageren op onverwachte situaties. Ook is er speciale aandacht voor schoeisel dat mobiliteitsproblemen bij ouderen kan voorkomen. Deelnemers zijn hiervan op de hoogte en kunnen een inspectie van gedragen schoenen uitvoeren.

Diploma-uitreiking

De deelnemers aan de pilot zijn ervaren voetzorgverleners en hebben tijdens zes intensieve lesdagen kennis opgedaan over de oudere voet. Aansluitend hebben zij drie dagen stage gelopen op een geriatrische afdeling van een zorginstelling of ziekenhuis en tot slot hebben zij schriftelijke en mondelinge examens afgelegd/ Van de 44 deelnemers aan de pilot zijn er uiteindelijk 38 geslaagd. Zij ontvingen op donderdag 25 juni in Amsterdam hun diploma. Daarmee is de zorg voor ouderen een nieuw specialisme rijker en daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de overheid.

 

gvv